Dla pacjenta

Jak zostać uczestnikiem badania klinicznego?

Pacjenci chcący wziąć udział w badaniu klinicznym muszą (1) spełniać ściśle określone kryteria włączenia do programu medycznego oraz (2) uzyskać akceptację lekarza prowadzącego dane badanie kliniczne.

Obecnie może Pani/Pan zgłosić swój udział do badania klinicznego w następujących wskazaniach:

 • padaczka
 • choroba tętnic obwodowych

PADACZKA

Jeżeli w przeciągu ostatniego roku zdiagnozowano u Ciebie padaczkę oraz jeżeli spełniasz następujące kryteria:

 1. Wiek ≥ 18 lat
 2. Przynajmniej 2 napady w ciągu ostatniego roku
 3. Co najmniej 1 napad padaczkowy w czasie ostatnich 3 miesięcy
 4. Przyjmowanie leków na padaczkę nie dłużej niż 14 dni (lub wcale)

oraz chciałbyś zgłosić się do udziału w programie BADANIA KLINICZNEGO zgłoś się na BEZPŁATNE:

 • badanie krwi
 • badanie moczu

oraz BEZPŁATNĄ konsultację lekarza specjalisty neurologa.

CHOROBA TĘTNIC OBWODOWYCH

Jeżeli cierpisz na chorobę tętnic obwodowych, która przejawia się przynajmniej JEDNYM z następujących objawów:

 • ból nóg po przejściu pewnej odległości zmuszający do odpoczynku (tzw. chromanie przestankowe)
 • inny dyskomfort wysiłkowy w obrębie kończyn dolnych
 • ból niedokrwienny w spoczynku
 • owrzodzenie kończyny dolnej
 • zgorzel kończyny dolnej

lub przeszedłeś zabieg rewaskularyzacji kończyny dolnej oraz chciałbyś zgłosić się do udziału w programie BADANIA KLINICZNEGO zgłoś się na BEZPŁATNE:

 • badanie wskaźnika kostkowo-ramiennego ABI
 • badanie krwi
 • badanie moczu

oraz BEZPŁATNĄ konsultację lekarza specjalisty.